2016 MSO CONFERENCE SIE AWPA PAHNOSANA

Siaha, 21-11-2016: MSO Conference, Phura liata vaw y awpa cha Dt. 22.11.2016(Hriaheinoh) ta tlòpaki noh chà ha bà ta, he liata a sie awpazy pahno awpa peimawhpa zy:

1. Kaochao là tawhta Làpi a pha tu leipa và ta Zyhno, Vahia là tawhta sie khai awpa a chà aw.

2. A thlasi pathao hapa và ta Poh aphao khai awpa a chà aw.(Pohty a lai tu lei nawpa ta viasa àpakaoh làh awpa hnei khai a chhuah chyu awpa)

3. Paritheipa chi làchhàh raita a phao pasaipa chá vei. A phaopa/ patupa a ma y khia branch chò liata action la pa a chà aw.

4. Buana/rairuna a taopa maih a ma branch chò liata action la pa a chà aw.

5. Pala Tipo là ta a sie awpazy cha Information Centre liata à report tua awpa a chá aw. A report leipa ha sie pasaipa chà aw vei

A pahnopasia khohpa chà ta MSO Hqrs Office nata Achuhaipazy Opi (Whatsapp Group) liata a hiahri pasia thei.

Sd/- Secy i/c Information & Publicity, MSO Hqrs, Siaha.

With inputs from: KT Vawsa via Deiva Media Group (WhatsApp).

Comments

commentsComment using above Facebook Comment Box.